Certifikační autorita ZČU


Certifikáty certifikační autority Cesnet CA Personal Signing

Osobní certifikáty jsou nyní, pro podpis el. oběhu dokumentů, vydávány certifikáty Cesnet CA Personal Signing 2. Na následujících řádcích jsou uvedeny certifikáty vydávající certifikační autority.


CESNET Personal Signing2 CA

Jméno CA CN=Personal Signing 2, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Vydavatel CN=CESNET CA Root, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Platnost od 18. duben 2018
Platnost do 20. duben 2028
Sériové číslo 269287310924340 (0xf4ea56829a34)
Otisk SHA256 39:8F:2F:45:F3:0C:80:52:B4:80:3A:91:EA:4A:37:EB:43:61:B6:7E:B3:78:FE:75:BD:C4:62:B3:54:2D:5A:97
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout

CESNET CA Root

CESNET CA Root vydává certifikáty podřízeným certifikačním autoritám:

Jméno CA CN=CESNET CA Root, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Vydavatel CN=CESNET CA Root, O=CESNET CA, DC=cesnet-ca, DC=cz
Platnost od 24. únor 2009
Platnost do 24. únor 2029
Sériové číslo 87:F7:FA:00:73:69:14:4F
Otisk SHA1 E7:84:74:90:F7:11:43:FC:CE:F6:F6:5A:30:DA:1F:23:9E:0F:D7:BA
Otisk SHA256 C0:71:2E:7F:29:5D:64:3E:9A:A6:B7:26:86:DD:E1:9A:B6:81:69:C2:2B:63:A1:3B:F9:15:80:D9:05:52:62:AB
Certifikát CA Instalovat (DER) Stáhnout (PEM) Náhled (TXT)
Aktuální CRL Stáhnout